Nyhedsbrev 2015

Hermed et lille nyhedsbrev fra os i bestyrelsen for Musikforeningen ”Klinten”

Forårsjazz på havnen i Sundstrup lørdag den 24. maj 2014.

Dejligt solskinsvejr og rigtig god stemning var der på havnen i Sundstrup, da der blev afholdt Forårsjazz i maj må-ned 2014. Ca. 300 mennesker var mødt op for at nyde jazzen og fiskernes veltilberedte muslingesuppe.

Arrangementet gav overskud, MEN vi tør alligevel ikke at afholde jazz igen i 2015. Forårsjazzen i 2013 gav under-skud, så vi havde lavet et ”skrabet” budget for arrangementet i 2014. Et orkester mindre end i 2013 og så var vi så heldige, at de lokale All Stars Midt/Øst spillede gratis. Et så lille budget kan ikke lade sig gøre igen, så derfor har vi foreløbigt valgt, at der ikke bliver forårsjazz i år.

Generalforsamling den 24. marts 2015.

Har du/I ideer, kommentarer eller blot lyst til at høre om foreningens arrangementer, så kom til vores generalfor-samling den 24. marts 2015 kl. 19.30 i Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter.

Lyst til medlemskab af Musikforeningen ”Klinten”?

Hvis du/I skulle have lyst til at støtte vores forening, så vi kan udvikle nye aktiviteter inden for musik og kultur her i området, er der mulighed for at blive medlem af foreningen.

Der er mulighed for at indbetale et af nedenstående medlemskaber:

Personligt medlemskab 50 kr. årligt
Husstandsmedlemskab 75 kr. årligt
Firmamedlemskab 100 kr. årligt

Kontingentet kan overføres til Den Jyske Sparekasse i Skals på konto 9261 305-07-40470 senest søndag den 1. marts 2015. Skriv venligst navn og adresse ved indbetalingen. Det ville også være dejligt med oplysning af mail-adresse, hvis du ikke har modtaget dette brev pr. mail. Så har bestyrelsen mulighed for at sende nyheder ud pr. mail. Der er også mulighed for at betale kontingentet til kasserer Kirsten Johansen.

Til sidst vil vi gerne takke for jeres støtte, såvel kontingent som frivillig hjælp ved vores arrangementer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Musikforeningen ”Klinten”